• Imprimeix

Clients

Els nostres clients

L'objectiu del CTTI és atendre, des de la proximitat, les necessitats específiques dels diferents departaments, agències, empreses públiques i altres entitats.

La prestació de serveis que dóna el CTTI als diferents departaments, agències, empreses públiques i altres entitats es basa en la diferenciació de dues tipologies de serveis:

  • Serveis transversals: subministrats des de Serveis Centrals.
  • Serveis departamentals: serveis específics subministrats a través del personal destinat a les diferents àrees TIC i centres de competència.

Serveis transversals

La provisió dels serveis transversals és gestionada, majoritàriament, a través de Serveis Centrals, amb el Director d'àrea TIC com a gestor de la demanda. El Centre ha desenvolupat recentment un nou model de gestió dels Serveis Centrals TIC, que es caracteritza per l'adopció d'uns criteris clars de gestió i monitorització per als projectes i serveis del CTTI. Els principals objectius se centren a: 

  • Aprofitar sinergies per generar estalvis.
  • Obtenir una visió transversal de l‘ús de les tecnologies.
  • Alinear les prioritats TIC de Govern amb les del CTTI.
  • Prestar serveis especialitzats sota demanda.

Serveis departamentals

La demanda dels serveis departametals és gestionada a través de les figures del Director d'Àrea TIC, i proveïda pels mateixos Gestors de Projectes I Gestors de Tecnologies que es troben a les àrees TIC departamentals o pels equips de Serveis Centrals en matèria específica; atenen les funcions de direcció, gestió i control de les TIC en els diferents àmbits.

 
Addicionalment, aquestes figures també gestionen els serveis de les Àrees TIC prestades per tercers. L'objectiu és atendre les necessitats específiques dels diferents departaments, agències, empreses publiques i altres entitats a través de la proximitat al negoci que aporta l'equip de gestió TIC destinat a l'àmbit en qüestió.
 
El nostre model de Serveis Centrals TIC és un model orientat en millorar l'eficiència, control i qualitat dels serveis prestats i així poder oferir al client els serveis necessaris en cada moment i que es caracteritza per l'adopció d'uns criteris clars de gestió del cicle de vida dels serveis del CTTI.
 
Els principals objectius d'aquest model se centren en:
  • Garantir una qualitat adequada, tot incrementant la capacitat de decisió en millorar el coneixement i exercir un major control.
  • Aprofitar sinergies per generar estalvis.
  • Obtenir una visió transversal de l‘ús de les tecnologies.
  • Alinear les prioritats TIC de Govern amb les del CTTI.