• Imprimeix

CTTI en dades

Voleu conèixer el nostre volum d'activitat?

Perquè us pugueu fer una idea del volum d'activitat del CTTI, us facilitem algunes de les dades de magnitud del nostre dia a dia.

El CTTI gestiona per a la Generalitat de Catalunya:

 • Més de 165.000 entorns de treball
 • Més de 1.700 aplicacions informàtiques
 • 6 centres de Processament de Dades (CPD)
 • 6.652 edificis amb connectivitat
 • Més de 85.000 línies telefòniques entre fixa i mòbil
 • El 100% de la difusió de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio (CCMA)
 • L'ampliació de cobertura TDT fins al 99% de la població
 • 529 torres de radiocomunicacions
 • El servei Banda Ampla Rural d'accés a internet amb més de 370 estacions WiMAX
 • El servei Banda Ampla Rural Satèl•lit per garantir a qualsevol ciutadà l'accés a Internet
 • El servei de comunicació mòbil dels cossos d'emergència i seguretat, amb més de 25.000 terminals de comunicació mòbils dels cossos d'emergència i seguretat

El CTTI realitza:

 • Control de més de 9.000 infraestructures de radiocomunicació
 • Supervisió remota de l'espectre radioelèctric a les 41 comarques de Catalunya. Registre de més 5000 emissores de ràdio i televisió.
 • Control diari dels nivell d'immissió de camps electromagnètics amb més de 300 estacions remotes de mesura.
 • Més de 50.000 simulacions espectrals a l'any per determinar la cobertura dels serveis de radiocomunicacions (televisió , ràdio i telefonia mòbil).
 • Més de 1.200 actuacions anuals en camp pel control de serveis radiocomunicacions (inspeccions, estudis d'interferència, deficiències de cobertura,...)
 • Mesures de telefonia mòbil dels serveis de veu i dades en més de 15.000 km de carreteres a Catalunya
Data d'actualització:  02.10.2015