• Imprimeix

Persones

El principal valor del CTTI són les persones que l’integren, ja que són el motor de la nostra organització.

És per això que treballem per tal d’aconseguir un equip de professionals amb les millors competències i coneixements que ofereixen les noves tecnologies, permetent estar a la vanguardia i innovació de l’evolució continua de les demandes del sector TIC.

Si vols formar part del CTTI, consulta els processos de selecció vigents:

 

 

2 Gestors/es sènior de solucions específiques àmbit Hisenda (gestió tributària)


Gestor/a de solucions específiques per a l’àmbit de l’estratègia de tecnologies de la informació


Analista funcional de negoci especialista en temes de negoci i BI


1 gestor/a de solucions específiques àmbit de relacions (interoperabilitat) de Protecció Social


1 gestor/a de solucions específiques de desplegaments d’oficines àmbit Protecció Social


1 Analista funcional de negoci especialista en temes de la gestió tributària (Hisenda)


1 Tècnic/a d'àmbit FEDER


Tècnic/a administratiu/va àmbit FEDER


Gestor/a de planificació i control de gestió


1 Gestor/a júnior de tramitació i pagament de les cotitzacions socials


1 Analista funcional especialista en temes de l’àmbit de tresoreria (àmbit protecció social dins del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) en l’àmbit de Protecció Social


1 Gestor/a de tramitació i pagament de les cotitzacions socials


2 gestors/es de solucions específiques àmbit de coordinació i direcció de projectes (Àmbit Protecció Social)


1 Gestor/a de qualitat en l’àmbit de Protecció Social


1 Gestors/es júnior de solucions específiques àmbit Hisenda (gestió tributària, recaptació i censos)


2 Gestors/es sènior de solucions específiques àmbit Hisenda (gestió tributària, recaptació i censos)


3 Gestors/es en matèria tributària i gestió d'impostos


1 Gestor/a de solucions específiques àmbit de Protecció Social


1 Gestor/a de solucions específiques àmbit de Protecció Social


1 Analista funcional especialista en temes de l’àmbit de copagaments (àmbit protecció social dins del Departament de

Treball, Afers Socials i Famílies) en l’àmbit de Protecció Social


1 Gestor/a de solucions específiques àmbit de Protecció Social


1 Analista funcional especialista en temes dels àmbits de prestacions (àmbit protecció social dins del Departament de

Treball, Afers Socials i Famílies)


1 Arquitecte d’aplicacions transversals


1 Gestor/a de solucions específiques àmbit de Protecció Social


2 gestors/es de solucions de gestió econòmica


1 Gestor/a de solucions específiques àmbit de Protecció Social


1 Analista funcional de negoci especialista en temes de negoci i BI 


1 Gestor/a de solucions específiques àmbit de Protecció Social


1 Analista funcional especialista en temes de relació amb ciutadans i empreses


1 Gestor/a de solucions específiques àmbit de Protecció Social


1 Gestor/a de servei d'àmbit per a l’àmbit de Protecció Social


2 analistes funcionals de negoci especialistes en temes dels àmbits funcionals


1 Gestor/a de solucions específiques per a l’àmbit de l’estratègia de tecnologies de la informació


1 Gestor/a júnior de solucions específiques àmbit Hisenda (gestió tributària orientada a activitats comercials)


1 Gestor/a júnior de solucions específiques àmbit Hisenda (gestió tributària orientada a actius immobiliaris)


2 Analistes funcionals de negoci especialistes en temes de procediments de la gestió tributària, recaptació i censos (Hisenda)


1 Analista funcional de negoci especialista en temes de procediments de la gestió tributària orientats a impostos d’activitats comercials


1 Analista funcional de negoci especialista en temes de procediments de la gestió tributària orientats a actius immobiliaris


2 Gestors/es sènior de solucions específiques àmbit Hisenda (gestió tributària orientada a activitats comercials)


2 Gestors/es sènior de solucions específiques àmbit Hisenda (gestió tributària orientada a actius immobiliaris)


1 Tècnic/a d’Administració Contractual


1 Administratiu/va de Contractació


1 Gestor/a júnior de solucions específiques àmbit Salut 


Analista funcional de negoci especialista en temes de procediments de la gestió tributària, recaptació i censos (Hisenda) 


Gestor/a de solucions específiques per a l’àmbit de l’estratègia de tecnologies de la informació (Hisenda) 


Gestors/es de solucions específiques àmbit Hisenda (gestió tributaria, recaptació i censos)


Analistes funcionals de negoci especialistes en temes de procediments de la gestió tributària, recaptació i censos 


Analista funcional de negoci en temes de procediments de la gestió tributària (Hisenda)    


Gestor-a de solucions específiques àmbit de gestió de censos (Hisenda) 


Gestor-a de solucions específiques àmbit de gestió de relació amb contribuents (Hisenda)


Gestor-a de solucions específiques àmbit procediment administratiu (Hisenda)    


Gestor-a de solucions específiques àmbit de gestió tributària (Hisenda)I        


Gestor-a de solucions específiques àmbit de gestió tributària (Hisenda)II    


 

 

*D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer "persones candidates" del qual és responsable el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. La finalitat és la gestió dels processos de selecció de personal que es porten a terme al Centre.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, a l'adreça postal: C/ Salvador Espriu, 45-51 -Sector Pedrosa-, C.P. 08908, de l'Hospitalet de Llobregat, o bé mitjançant correu electrònic signat electrònicament amb DNI digital o certificat digital expedit pel CatCert a lopd.ctti@gencat.cat.