• Imprimeix

Qui som

Qui som

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) és una empresa pública creada per llei el 28 de desembre de 1993, i actualment adscrita al Departament de la Presidència.

El Govern de la Generalitat va constituir el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) per integrar tots els serveis informàtics i de telecomunicacions de l'Administració en una única estructura. Per tant, el CTTI és el responsable de garantir la direcció, planificació, gestió i control dels sistemes d'informació i dels serveis de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. Alhora que dissenya, construeix, coordina i desplega els projectes que la Generalitat li encarrega per desenvolupar i fer créixer la Societat del Coneixement en el nostre país.

Missió

El CTTI ha de liderar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de la Generalitat de Catalunya i esdevenir un instrument estratègic per al desplegament del Pla de Govern.

Visió

Ser referent. Convertir el CTTI en el responsable de les TIC de la Generalitat de Catalunya.

Tenir capacitat. Disposar de les capacitats tecnològiques, tant en infraestructures com en talent TIC.

Valors

Els nostres valors defineixen l’organització i els seus professionals. Són el nostre pilar, la força que ens impulsa a fer la nostra feina. Els valors marquen patrons per a la presa de decisions, promouen el canvi de pensament i són el factor clau d’èxit en la implantació de l’estratègia del CTTI.

Els nostres valors són els següents:

Transparència
Sinceritat, honestedat i integritat han de regir la nostra conducta. Comunicació oberta i transparent. Respecte a totes les opinions. Actitud proactiva i constructiva envers la comunicació. Ètica.

Confiança
Construir relacions de complicitat. Impulsar el treball en equip. Compartir objectius. Ser receptiu i obert a propostes.

Compromís
Acompliment de les responsabilitats encomanades. Assumir l’obligació de respondre per allò que fem o no fem. Responsabilitat amb el país, els altres i amb nosaltres mateixos.

Esforç
Intensitat per assolir plenament els resultats. Superar les dificultats, contratemps i estats d’ànim. Tenacitat, austeritat i sacrifici.

Humilitat
Som humils si reconeixem els punts febles i els errors per a la millora contínua. Si tenim capacitat d’escoltar els nostres usuaris, col·laboradors i socis. Cerquem reconeixement d’allà on som i què cal fer per arribar allà on volem. 

Rigor
Treballar amb rigor és planificar i dedicar esforços a treballar amb ordre i precisió. És buscar la màxima qualitat en la feina i incorporar la seguretat en tots els nostres àmbits d’actuació.

Innovació
Liderem les TIC dins la Generalitat i som referència en el sector. Projectem el coneixement i impulsem la creativitat. Ho fem senzill.

Estratègia global

El CTTI evoluciona d’acord amb les noves demandes, tant per part del Govern català com per part de la ciutadania, i els canvis en el seu entorn, com ara les noves tecnologies, els canvis en la competitivitat del sector TIC o l’ús de les xarxes socials.

El 2011, es va començar un procés de transformació que ha fet eclosió en els anys que engloba aquesta memòria i que suposa un canvi en el posicionament del CTTI respecte a la resta de l’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.


El CTTI 4.0 és el resultat d’una estratègia incremental que ha anat canviant el punt d’atenció des de l’excel·lència del servei, a la qual s’ha volgut arribar amb la transformació tecnològica encara en curs, cap a la transformació del negoci. En aquest procés, el CTTI s’ha convertit en l’impulsor i l’acompanyant dels àmbits en la transformació del seu servei i aquest any inicia un nou camí.

La nova orientació estratègica va un pas més enllà i vol proporcionar una visió innovadora als departaments, oferint productes “end to end” que permetin fer les coses de manera diferent, focalitzant-se en l’experiència de l’usuari per aconseguir els millors resultats possibles.