imatge solucions
  • Imprimeix

Solucions corporatives

El catàleg de solucions corporatives té l'objectiu de difondre els serveis comuns, infraestructures i altres serveis que es posen a disposició dels departaments de la Generalitat i proveïdors, per garantir l'eficàcia i l'eficiència en la prestació de serveis a la ciutadania, empreses i altres entitats, així com també als treballadors de la pròpia organització.

Per sol·licitar més informació sobre les solucions contacteu amb sol.transversals.ctti@gencat.cat.