• Imprimeix

Serveis mòbils

Des del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, s'estableix la normativa de desenvolupament de productes mòbils i es regula el procés de publicació i certificació d'aplicacions mòbils desenvolupades per la Generalitat de Catalunya. També es proporcionen indicadors d'ús a través de l'analítica mòbil.

En relació a la mobilitat orientada a la ciutadania, d'acord amb l’Acord de Govern de 15 d’octubre de 2013, sobre els serveis mòbils de la Generalitat, correspon a la Direcció General d’Atenció Ciutadana dirigir-ne la planificació i establir criteris corporatius de servei i d’identificació visual. Correspon al CTTI fer la certificació i la publicació als mercats de les aplicacions mòbils de la Generalitat.

Contacte i suport

Contacteu amb mobilitat.ctti@gencat.cat per iniciar el procés de publicació i certificació d'una app gencat. 

Destaquem

Serveis mòbils gencat

Web dels serveis mòbils de la Generalitat de Catalunya.