• Imprimeix

Gestió d’identitats i control d’accés als recursos (GICAR)

GICAR és l'eina amb què s'ha dotat a la Generalitat de Catalunya per a la gestió centralitzada de les identitats de persones que interactuen amb els sistemes d’informació.

GICAR facilita la gestió de les identitats (persones) que treballen o col·laboren amb la Generalitat de Catalunya (funcionaris, interins, empreses públiques, externs, etc.), així com la gestió i el control de l’accés als recursos per part de les identitats -entenent com a recurs qualsevol eina, sistema d’informació o aplicació necessari per a què el professional desenvolupi les seves funcions.

GICAr

Pàgina d'autenticació d'usuaris.

Promotor de la solució

Direcció General de Funció Pública - Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Proveïdor

LotA6 - TIC x CAT

Oficina Tècnica de GICAR

Per a consultes, incidències o noves integracions.

Data d'actualització:  11.08.2016