• Imprimeix

Base de dades de la Seu

Recull les dades que fan possible la comunicació amb els ciutadans per qualsevol canal, i faciliten la identificació i la signatura per canal electrònic de les persones que accedeixin a la seu electrònica de l’administració de la Generalitat de Catalunya i de la resta d’ens previstos en el Decret 232/2013, de 15 d’octubre.

Les dades incloses procedeixen de la persona interessada o dels òrgans de les administracions públiques de Catalunya amb les quals s'hagi relacionat, d’acord amb la normativa legal en matèria de protecció de dades personals i sempre amb el consentiment de la persona interessada.

L’òrgan responsable del fitxer d’aquesta base de dades és la Direcció General d'Atenció Ciutadana.


Usos del fitxer:

  • Recollir les dades identificatives necessàries per a la tramitació i comunicació dels serveis de la Seu electrònica de la Generalitat.
  • Comunicar electrònicament les sol·licituds i resolucions dels serveis competència de l'Administració de la Generalitat. 
  • Gestionar la publicació de les notificacions dels actes administratius i altres comunicacions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de qualsevol altra informació d'interès general d’aquesta administració.
  • Recollir les dades de contacte necessàries per a la gestió de la resposta a les diferents consultes, queixes, suggeriments o opinions que es presenten a través de la Bústia de contacte de la Generalitat.
  • Publicar al Tauler electrònic les informacions d’interès general, les comunicacions i els actes dictats per l’Administració de la Generalitat i la resta d’ens previstos a la normativa.
  • Explotació estadística.

 

Promotor de la solució

Direcció General d'Atenció Ciutadana - Departament de la Presidència

Proveïdor

Lot A2 -T-Systems

Aquestes dades poden ser cedides a les administracions públiques catalanes i als seus organismes vinculats per a la identificació i comunicació amb les persones interessades.

Destaquem

Inscripció en línia al registre

La inscripció en línia al registre es fa a través del formulari del Servei d'identificació idCAT Mòbil del Consorci AOC.

Registre de dades de la Seu Electrònica

Recull les dades que faciliten la identificació electrònica de les persones que volen comunicar-se digitalment amb la Generalitat de Catalunya.

Registre de dades de la Seu Electrònica

Registre de dades de la Seu Electrònica

Registre de dades de la Seu Electrònica

Aplicació de la base de dades de la Seu

Aplicació de la base de dades de la Seu

Aplicació de la base de dades de la Seu

Data d'actualització:  11.08.2016