• Imprimeix

Equipaments

La solució d'equipaments integra, en una única base dades, les dades descriptives d'equipaments de Catalunya, tant de titularitat pública com privada: seus dels ajuntaments, centres educatius, sociosanitaris, cuturals, instal·lacions esportives, de transport...

La solució consisteix a consolidar en una estructura comuna, normalitzar i ampliar les dades que es troben en diferents bases de dades i que són  gestionades pels diferents departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya que en són responsables.

La solució proveeix aquestes dades d'una forma homogènia dades obertes gencat, per tal que aquests sistemes disposin de la informació necessària per alimentar, per exemple, el visor d’Equipaments d’accés públic o altres requeridors d'aquesta informació.


Promotor de la solució

Direcció General d’Atenció Ciutadana (DGAC) - Departament de la Presidència

Proveïdor

LotA4 - HP-VASS

Solucions relacionades

Visor d'equipaments, serveis oberts

 

Per sol·licitar la integració de noves dades a Equipaments, cal adreçar-se a ameq.presidencia@gencat.cat.

Visor d'equipaments

Consulta dels equipaments de Catalunya sobre mapa.

Com sol·licitar el servei

Cal fer la sol·licitud a la Direcció General d'Atenció Ciutadana, a l'adreça de correu: ameq.presidencia@gencat.cat.

Data d'actualització:  11.08.2016