• Imprimeix

Framework Canigó

Espai de treball tecnològic Java per al desenvolupament i execució d'aplicacions en l'àmbit dels sistemes corporatius i departamentals de la Generalitat de Catalunya.

Estructura de Canigó

Estructura de Canigó

El seus principals objectius són:

 

  • Oferir una arquitectura comuna de construcció d'aplicacions JEE.
  • Proporcionar un entorn de treball, documentacó, suport i manteniment dels seus components.
  • Simplificar la complexitat inherent a JEE, oferint un marc de referència de treball.
  • Oferir una solució alineada amb els estàndars i solucions més utilitzades per la comunitat OpenSource.
  • Oferir una solució oberta que permeti afegir i intercanviar qualsevol peça amb un cost reduït.
  • Oferir una solució d’interconnectivitat amb els serveis corporatius.
  • Oferir patrons de desenvolupament àmpliament acceptats.

 

Solució reutilitzable en mode codi lliurable sense llicenciament. 

Centre de suport de Canigó

Assessorament i acompanyament als departaments.

Data d'actualització:  16.08.2016