• Imprimeix

Gestió d'ingressos

El sistema de gestió d'ingressos transversal serà l'aplicació que permetrà portar el control i gestió dels ingressos de forma autònoma, pels diferents Departaments integrats.

Esquema del nou sistema de gestió d'ingressos transversal

Esquema del nou sistema de gestió d'ingressos transversal

Es tracta d'una aplicació corporativa que oferirà la possibilitat de gestionar els ingressos rebuts per cada unitat. Està adreçada a les àrees de gestió econòmica dels departaments que actualment utilitzen sistemes específics per fer la gestió dels ingressos.

Mitjançat aquesta aplicació, els usuaris de gestió econòmica podran realitzar el seguiment de qualsevol carta de pagament emesa i consultar la informació fins al sistema tramitador que l’hagi emès.

Els avantatges que obtindran les àrees de gestió econòmica amb l’ús d’aquesta aplicació corporativa seran:

  • Punt únic de consulta i gestió dels ingressos, visió 360 dels ingressos del departament o unitat.
  • Punt únic de conciliació dels pagaments amb les entitats financeres.
  • Nivell de seguiment dels ingressos fins als expedients orígens, la qual cosa millorarà la gestió i comunicació amb les unitats funcionals.
  • Gestió de la via executiva dels pagaments

 Els avantatges a nivell de gestió tecnològica són:

  • Estandardització de les interfícies amb les entitats financeres.
  • Reducció del temps d'integració de noves aplicacions al nou sistema.
  • Optimització de les hores dedicades al manteniment recurrent i evolutiu del procés.
  • Reducció del cost de manteniment de les plataformes tecnològiques.
  • Establiment de directrius comunes per adaptar-se a canvis normatius.

 

La solució encara no està disponible i s'ha realitzat l'estudi funcional.

Data d'actualització:  16.08.2016