• Imprimeix

Gestió d'ajuts i subvencions (TAIS)

Sistema d'informació per a la gestió electrònica d'expedients de gestió de subvencions.

Tramitador d'ajuts i subvencions (TAIS)

Tramitador d'ajuts i subvencions (TAIS)

 

TAIS ofereix a les unitats de la Generalitat de Catalunya les prestacions següents: 

 • Facilita la gestió interna dels expedients i la comunicació cap a la ciutadania, així com la gestió integral del cicle de vida de les subvencions.
 • És una plataforma flexible que permet adaptar-se a les noves subvencions minimitzant l’esforç de desenvolupament vers el de configuració.
 • Permet unificar i homogeneïtzar els criteris de tramitació.
 • Fa ús de components actualment disponibles a l’arquitectura corporativa d’Administració Electrònica de la Generalitat de Catalunya.
 • Facilita l’explotació consolidada de les dades de les subvencions

 

La seva arquitectura funcional es basa en:

 • Gestió de les Convocatòries: Gestió integral de les convocatòries : definició, configuració, publicació i posterior gestió.
 • Gestió dels Expedients: Compren tot el cicle de vida dels expedients:  entrada de la sol·licitud des dels canals corporatius per part de la ciutadania, revisions, resolució, justificació, al·legacions i tancament.
 • Fiscalització: Gestió del procés de fiscalització per part d’intervenció.
 • Gestió Econòmica: Gestió dels moviments econòmics (disposicions, pagaments i ajustos).
 • Informes: Elaboració d’informes predefinits per a la gestió operativa.
 • Administració: Alta/Baixa d’usuaris en el sistema, administració de la configuració  i del sistema.

 

Promotor de la solució

Direcció de Serveis - Departament de la Presidència

Proveïdor

Lot A10 - Indra

 

Solució reutilitzable en mode codi lliurable sense llicenciament.

Més informació i documentació sobre la solució

A la intranet de processos i administració electrònica (accés restringit).

Com sol·licitar el servei

L'ús de la solució TAIS està adreçat exclusivament a l'Adminstració de la Generalitat i entitats adscrites. Per sol·licitar el servei, cal adreçar-se a la bústia tais@gencat.cat

Destaquem

Accés a TAIS

Accés restringit amb usuari i contrasenya.

Data d'actualització:  12.08.2016