• Imprimeix

Tramitador d'expedients interdepartamentals (TEI)

BackOffice de la Finestreta Única Empresarial per a la gestió transversal dels expedients d'empreses (activitat econòmica). Gestiona tant els expedients electrònics rebuts des de Canal Empresa, com els presencials, rebuts en les 22 oficines d'atenció en el territori. També hi accedeixen les unitats competents en els tràmits que es gestionen.

El TEI està connectat amb la plataforma de tramitació corporativa de la Generalitat, i està preparat per enviar expedients electrònics a altres sistemes de BackEnd. Les funcionalitats del TEI inclouen totes les fases de la tramitació d’un expedient (recepció de la documentació, revisió i anàlisis documental, requeriments de documentació, cobrament de taxes, notificacions, emissió de certificats i resolucions...).

Està connectat a la carpeta de l’empresari del Canal Empresa, per tal de gestionar els requeriments documentals i d’informar de l’estat dels expedients.

La configuració dels tràmits en el TEI és gairebé totalment autònoma per part dels administradors del sistema. Inclou tots els paràmetres necessaris per a la gestió, tant pel que fa a la càrrega de les dades dels formularis o d’entrada manual i la validació semàntica de les dades recollides o generades pròpies de cada expedient. Inclou també un mòdul d’accions automàtiques parametritzades que permet gestionar volums elevats d’expedients amb poca o cap intervenció de l’usuari gestor.

 

Promotor

Oficina de Gestió Empresarial (OGE) - Departament d'Empresa i Coneixement

Proveïdor

Lot A8 - IBM

Destaquem

Canal Empresa
Data d'actualització:  30.09.2016