• Imprimeix

Tramitador genèric

Sistema d'informació per a la gestió electrònica d'expedients. Integrat amb la resta de solucions de tramitació electrònica, facilita la gestió interna dels expedients i la comunicació cap a la ciutadania.

El tramitador ofereix a les unitats de la Generalitat de Catalunya les prestacions següents: 

 • Suport a la gestió genèrica d'expedients. Cobertura de tots els requeriments legals i operatius sobre la gestió d'un expedient electrònic.
 • Integració en l'arquitectura de solucions transversals d'Administració electrònica. Capacitat extrem a extrem per a suportar la gestió d'un procediment a través de les solucions corporatives.
 • Integració amb la carpeta del ciutadà i la carpeta de l'empresa. 
 • Habilitació per gestionar un procediment estàndard mitjançant una configuració mínima.

 

Està pensat per donar solució a:  

 • Procediments amb poc volum de tramitacions que no justifiquin la construcció d'una eina específica.
 • Procediments flexibles, pels quals es vol que els usuaris tinguin capacitat per decidir les accions sobre cada expedient, enlloc de ser ‘guiats’ per un flux preestablert.
 • Procediments que s'han d'habilitar en un curt període de temps. 
 • Altres situacions en les quals no es disposa d'aplicatiu específic pels expedients electrònics.

 

Promotor de la solució

Secretaria d’Administració i Funció Pública (SAFP) - Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Proveïdor de la solució

Lot A8 - IBM

 

Solució reutilitzable en mode codi lliurable sense llicenciament.

Model de tràmit del tramitador genèric

Model de tràmit del tramitador genèric

Més informació i documentació sobre la solució

A la intranet de processos i administració electrònica (accés intern)

Informació relacionada

Cal seguir el procediment següent: 

1. L’àrea TIC de l'òrgan responsable del procediment ha de informar a CTTI de l'interès en la utilització del Tramitador genèric, indicant el tràmit i adjuntant la fitxa d'alta. La comunicació es realitzarà enviant un correu electrònic a la bústia sol.transversals.ctti@gencat.cat  per un membre de l’àrea TIC, amb el DAT en còpia.

2. Si el tràmit és intern i no disposa de codi, CTTI avisa a OPAE i rep d’aquesta el codi de tràmit i modalitat.

3. CTTI dona d’alta el tràmit a PRE i PRO, avisa a la unitat gestora, la qual, a partir d'aquest moment ja pot començar la parametrització (personalització del seu tràmit).

4. Abans de l'obertura a producció la unitat gestora ha d'avisar de la data de inici, via mail a sol.transversals.ctti@gencat.cat

Evolutius incorporats el 2018

Aquesta release  inclou els següents evolutius:

 • TG01.- Millora visualització historial dels expedients: Definició de la vista genèrica amb les operacions a mostrar en la consulta de l’historial. Personalització de la vista. Modificació de la pantalla de visualització de l’historial d’un expedient. Exportació historial. Descàrrega de documents.
 • TG18.- Modificació massiva dades específiques. Nova funcionalitat massiva al peu del resultat d’una cerca d’expedients que permeti modificar de manera massiva una o més dades específiques presents en els N expedients filtrats d’un mateix tràmit-modalitat.

Disposeu de més informació d'ambdós evolutius en la Presentació GTTG 16 maig de 2018http://ipae.intranet.gencat.cat/upload/files/documents/Tramitaci%C3%B3/TG/GTTG/GTTG_160518.pptx

 

 

25/10/2017 Tramitador genèric v. 8.0

Us informem que hem publicat a l’apartat Píndoles de la pàgina del Tramitador genèric de la IPAE, les novetats de la versió 8 desplegades a PRO el 25 d’Octubre de 2017. Consulteu-les aquí

 

23/05/2017 Tramitador genèric v. 7.1

 • Novetats per als gestors i els administradors
 1. En les cerques, possibilitat de definir períodes dinàmics (últim dia, últim any, etc.).
 2. Millores d'usabilitat en la cerca de documents.
 3. A les safates d'inici, deixen d'aparèixer els expedients en els quals no es té permís de gestió.

 

 • Novetats per als administradors
 1. Millores d'usabilitat en la configuració de la gestió documental.

 

 • A nivell tecnològic:
  • Activació dels reintents automàtics en els canvis d'estat de les accions de tipus requeriments.
  • Activació de les trameses d'expedients i documents a la plataforma corporativa de gestió documental, ARESTA.

 

14/03/2017 Tramitador genèric v. 7.0 

 • Novetats per als administradors 
 1. Exportar i importar tràmits, funcionalitat per exportar la configuració d'un tràmit-modalitat i poder-la importar (per exemple, el mateix tràmit-modalitat de l'entorn PRE al de PRO).
 2. S'incorpora la creació de cerques predefinides que poden estar disponibles per a tots els gestors.

 

 • Novetats per als gestors 
 1. S'incorporen tots els tipus documentals (són més 200) i, per poder-los triar de manera usable, s'incorpora un cercador. Això s'afegeix també a la part d'Administració | Gestió documental.
 2. S'afegeix un nou cercador de documents que permet cercar per les metadades de documents.
 3. S'incorpora la creació de cerques predefinides que poden estar disponibles només pel propi gestor.
 4. Es permet personalitzar la plana d'inici.

 

 • A nivell tecnològic

S'incorpora la comunicació tecnològica amb ARESTA (Plataforma corporativa de gestió documental): l'expedient i els seus documents s’enviaran a ARESTA. La data a partir de la qual s'activarà aquesta comunicació no serà la mateixa del desplegament, si no que s’activarà a posteriori, en coordinació amb la plataforma ARESTA.

 

13/12/2016 Tramitador genèric v. 6.0 

 • Novetats per als gestors 
 1. Es realitza la generació de la carta de pagament quan s'envia un requeriment de pagament.
 2. Nova plana d'inici amb les safates organitzades en pestanyes. 
 3. Nova funcionalitat per a l'enviament de notificacions electròniques (s'’amplia el nombre de destinataris fins a 10; es permet notificar a destinataris de tipus empresa estrangera (VAT) i persones amb passaport; a partir de la segona notificació que es fa en un expedient les dades es preomplen amb l'última notificació que s'hagi fet a l'expedient).
 4. Reintents automàtics per a les accions (requeriments, resolució, canvis d'estat i notificacions). El gestor disposa d'una nova pestanya "Requereix atenció" on es mostren totes les accions que requereixen la seva intervenció.
 5. Nova visualització de l'estat d'enviament de les accions (amb icones).

 

 • Novetats per als administradors i gestors d'unitat 
 1. Traçabilitat de tots els canvis en els permisos dels usuaris. Es presenten en una nova secció  "Historial de permisos d'usuari".
 2. Nou filtre per tràmit en l'arbre d'usuaris.
 3. Traçabilitat de tots els canvis d'administració. Es presenten en una nova pestanya “Historial”.
 4. Millora l'estructura de pestanyes dins de l'administració i el tràmit seleccionat es manté ancorat mentre es permet la navegació per les diferents pestanyes d'administració.

 

4/10/2016 Tramitador genèric v. 5.2

 • Novetats per als administradors
 1. Adaptació al protocol de gestió documental.
 2. Nous tipus de dades específiques: llistes i numèrics.
 3. Fitxer ‘XML GRO’ disponible a documents ‘Evidències tecnològiques’.

 

 • Novetats per als gestors
 1. Possibilitat de marcar els expedients ‘prioritaris’.
 2. A les notificacions els ‘Dies Expiració’ s’inicialitzaran a 10 (versió anterior a 25).
 3. Canvi de literal pestanya ‘Detall de la sol·licitud’, ara serà ‘Dades genèriques’.

 

Incidències

Per obtenir suport o reportar una incidència, registreu una petició a https://pautic.gencat.cat.

Si sou gestors de tràmits, podreu registrar una incidència.

Si sou administradors, a més, podreu demanar suport funcional. Recordeu consultar el manual d'usuari abans de realitzar una consulta funcional.

 

Canvis d'administradors de tràmits

Per realitzar canvis d'administradors de tràmits, s'ha d'enviar un correu a sol.transversals.ctti@gencat.cat.

 

Data d'actualització:  24.05.2017