La Generalitat va crear el projecte "Catalunya Connecta" per poder permetre la universalització de l'accés als nous serveis de telecomunicacions a la ciutadania, les administracions i el teixit empresarial català, dotant de cobertura dels serveis de radiodifusió, telefonia mòbil i banda ampla, com a mínim, als nuclis de població de més de 50 habitants, i dotar d'infraestructures per la ubicació de serveis de televisió digital terrestres (TDT), ràdio en freqüència modulada (FM), telefonia mòbil, equips de comunicacions de la Xarxa RESCAT (sistema per serveis de seguretat i emergències) o equips per realitzar xarxes WIMAX o WiFi d'àmbit local.