• Imprimeix

Jornada de Col·laboració: Nous hàbits de consum, canvis socials i tecnològics, organitzada pel CTESC

El director gerent del CTTI va participar a la taula rodona.

10/03/2017 12:03
ctesc

EL passat 8 de març el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) va participar a la Jornada de Col·laboració: Nous hàbits de consum, canvis socials i tecnològics, organitzada pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

El principal objectiu de la jornada era presentar l'informe Nous hàbits de consum, canvis socials i tecnològics realitzat pel Consell Econòmic i social de Espanya (CES). El director gerent del CTTI , Joan Angulo i Arrese va participar juntament amb el Director General de Microsoft Catalunya Jordi Marin i el professor de comunicació audiovisual en la Universitat Pompeu Fabra. En aquesta taula moderada per l’Igor Llongueres, periodista de EL Punt Avui es va reflexionar sobre el que exposava l'anomenat informe  com que la digitalització ha comportat noves formes de consum i noves maneres de pagament, si bé una cinquena part de la població adulta no usa Internet i una tercera part dels qui ho fan no posseeix habilitats digitals o tenen coneixements molt baixos, per la qual cosa el CES demana inversions contra la bretxa digital per assegurar la igualtat d'oportunitats que ofereixen les noves tecnologies.


També incideix en la necessitat de millorar la protecció dels consumidors i de les seves dades personals en el comerç electrònic i les noves formes de pagament, i de trobar encaix normatiu a l'economia col·laborativa, des de l'àmbit de la competència a la fiscalitat, passant per les garanties laborals i dels usuaris.