• Imprimeix

Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

23/05/2018 16:05
feder

L'Estratègia Europa 2020 (EE2020) fixa el marc general d'actuació cap el que cal enfocar els esforços de la política de cohesió europea, que financen els fons estructurals i d'inversió europeus.

El Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020 és el full de ruta perquè Catalunya avanci en un horitzó de set anys cap a la consecució dels objectius fixats en l'Estratègia Europa 2020 (EE2020), prioritzant la  innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l’economia verda. El fons de la Unió Europea que cofinança les inversions del PO és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) per Acord de Govern GOV/144/2011, de 18 d’octubre, s’encarrega de la provisió centralitzada i la gestió de solucions TIC de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

En la seva modificació posterior, també per Acord de Govern, GOV/117/2013, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el model de relació entre la Generalitat de Catalunya i el CTTI.

El CTTI, assumeix el compromís i rol de lideratge en la captació i seguiment de projectes cofinançats emmarcats en l’objectiu temàtic 2 del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, tot garantint la correcta execució financera i tècnica dels projectes.