• Imprimeix

Correu electrònic certificat

El servei de correu electrònic certificat es basa en una plataforma accessible exclusivament des de la Generalitat. Aquest servei és un complement a l'actual servei de correu electrònic dins les solucions d’espai de treball i col·laboració.

Esquema general del servei de correu electrònic certificat

Esquema general del servei de correu electrònic certificat

Un correu electrònic certificat és un correu electrònic on un “tercer de confiança”, col·locat entre l’emissor i el receptor, dóna fe (certifica) tant el propi enviament (origen, destí, data i hora lliurament) com el contingut del correu.

El “certificat” que genera i emmagatzema el “tercer de confiança” és un document que inclou les dades de l’enviament i el contingut del correu electrònic, un segell de temps i una signatura electrònica. El “certificat” és emmagatzemat pel tercer de confiança durant el temps que es requereixi (per defecte, 5 anys) i representa una prova fefaent de l’enviament realitzat. L’usuari pot disposar d’una còpia del “certificat” emmagatzemat pel tercer de confiança.

 

Abast del servei

Aquest és un servei per l'emissor d'un correu electrònic (i no pel destinatari d’aquest correu). És l'emissor del correu el que té interès en, si és necessari, poder demostrar a través d’una evidència fefaent que ha realitzat un determinat enviament amb un contingut concret. El destinatari pot fins i tot no assabentar-se mai que el correu electrònic que ha rebut ha estat “certificat” per un “tercer de confiança”.

 

Funcionalitats

El servei proporciona dues funcionalitats principals: l’enviament de correus electrònics certificats, i la recuperació (obtenció d’una còpia) d’un certificat generat fruit de l’enviament d’un correu electrònic certificat.

  • Hi ha 3 canals diferents per poder realitzar l’enviament d’un correu electrònic certificat: portal web, plugin Outlook i servei web.
  • Per a la recuperació i obtenció d’una còpia, hi ha 2 canals disponibles: el portal web i el servei web.

 

Públic objectiu

Departaments i organismes de la Generalitat. 

Promotor de la solució

CTTI

Proveïdor

Lot 1 – IECISA

El servei encara no està disponible.

Data d'actualització:  30.09.2016