• Imprimeix

Verificació de documents electrònics (CSV)

Aquest servei permet contrastar la integritat i l'autenticitat de còpies autèntiques en paper de documents administratius electrònics generats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

CSV

Exemple de codi segur de verificació (CSV).

El servei de verificació de documents electrònics és el servei pel qual un tercer (administració local, autonòmica, estatal, empresa...) pot verificar la validesa d'una copia autèntica en paper proporcionada al ciutadà.

Tota còpia autèntica proporcionada per la Generalitat de Catalunya, incorpora el codi segur de verificació (CSV) per permetre a un tercer la seva verificació d'autenticitat.

El lloc web des d'on es pot realitzar aquesta verificació és http://csv.gencat.cat.

 

Promotor de la solució

Secretaria d’Administració i Funció Pública (SAFP) - Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Proveïdor

Lot A10 - Indra

 

Solució reutilitzable en mode codi lliurable sense llicenciament.

El codi segur de verificació (CSV) és un codi de 32 dígits que es troba a cada document i és una referència unívoca que permet accedir al mateix document en format electrònic per verificar-ne l'autenticitat.

Més informació i documentació

Accés a la intranet de processos i administració electrònica (accés intern).

Destaquem

csv.gencat.cat

Pàgina de verificació de documents mitjançant Codi Segur de Verificació (CSV).

Data d'actualització:  16.08.2016