• Imprimeix

Còpia autèntica i digitalització segura

La plataforma de còpia autèntica i digitalització (amb CSV), és un sistema corporatiu que permet la realització de còpies autèntiques i digitalitzacions electròniques (amb codi CSV) de documents, sigui quin sigui el seu origen: la ciutadania, els propis departaments i organismes de la Generalitat o altres administracions, institucions o terceres parts.

Mòdul de digitalització segura

Mòdul de digitalització segura.

El servei està dividit en dues grans funcionalitats:

  • Servei còpia autèntica: permet fer còpies electròniques amb la consideració de còpia autèntica de documents electrònics signats,  incorporant-hi un codi segur de verificació (CSV), per poder-ne fer impressions que posteriorment puguin ser verificades a través del servei de verificació de documents electrònics.

 

  • Servei de digitalització segura: permet realitzar digitalitzacions segures de documents en format pdf, generant les metadades de digitalització segura i incorporant un segell d'òrgan, que garanteixi la integritat i fidelitat del document electrònic, resultat del procés de digitalització segura.

 

Promotor de la solució

Secretaria d’Administració i Funció Pública (SAFP) - Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Proveïdor

Lot A10 - Indra

 

Solució reutilitzable en mode codi lliurable sense llicenciament.

Destaquem

Intranet de processos i administració electrònica

Guies i documentació sobre el servei de còpia autèntica i digitalització segura.

Data d'actualització:  16.08.2016