• Imprimeix

Portasignatures digital

El portasignatures digital s'adreça a empleats públics al servei de la Generalitat de Catalunya i dels seus organismes depenents i és un sistema que permet concentrar totes les peticions de signatura de documents electrònics adreçades a un usuari i que poden provenir d'orígens diversos (BOs, altres usuaris), fent possible la seva gestió des d'una interfície web única i usable.

Mitjançant aquesta interfície web també es poden crear peticions de signatura conforme a fluxos, i gestionar delegacions de funcions (col·laboració, vist-i-plau, o signatura) en altres usuaris.

Portasignatures digital

Portasignatures digital

Amb el portasignatures digital, es disposa d'una solució que ofereix les funcionalitats següents:

1. Workflows de signatura

L’eina associa worflows a un document o tramesa de documents, en els quals es detalla quins usuaris intervenen en el flux, en quin ordre i quina tasca realitza cadascun (vist-i-plau o signatura). En aquest sentit, permet:

 • Definir tasques seqüencialment o en paral·lel, què poden arribar a una o diverses persones.
 • Els workflows de signatura es poden definir manualment, des de la interfície web, o des d’un backoffice.
 • Els workflows es poden definir crear “al vol” per a una petició, o guardar-los per poder associar-los repetidament, a peticions futures.


2. Realització d'accions de forma individual o massiva

 • El sistema permet realitzar tant accions (de signatura, vist-i-plau, o rebuig) sobre una única petició, com de forma massiva, sobre múltiples peticions - prèvia selecció, per part de l’usuari, de les peticions sobre les quals vol actuar.


3. Signatura de diferents formats de documents i diferents tipus de signatura

 • El sistema permet la signatura de documents de formats diversos.
 • Sempre que pot, es transformen els documents a format PDF abans de que se signin.
 • En documents PDF, genera signatures PAdES què s’insereix dins del mateix document. A més, incorpora als documents PDF una representació de les signatures generades, la qual detalla el nom i cognoms dels signataris i la data i hora de les signatures.
 • Per documents d’altres formats (diferents a PDF) es generen signatures XAdES.
 • Incorpora segellat de temps a les signatures que genera.


4. Definició de diferents rols

 • Els diversos rols que poden tenir els usuaris tenen diferents permisos associats:
  • Per defecte: Signatura, vist-i-plau, rebuig de peticions. Redacció de peticions.
  • Usuaris sobre els quals es delega amb permisos de Col·laborador: tenen accés a la bústia de l’usuari que ha delegat, amb permisos de lectura, definició de Filtres, o priorització/marcatge de peticions; però no poden realitzar accions de signatura, vist-i-plau o rebuig de peticions.

 

Promotor de la solució

Oficina de Processos i Administració Electrònica (OPAE) - Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Proveïdor

Lot A2 - T-Systems

 

Solució reutilitzable en mode solució de mercat (llicenciament proveïdor software ViaFirma).

El portasignatures digital està construït sobre el producte Viafirma Inbox.

Com sol·licitar el servei

Cal posar-se en contacte amb l'àrea de solucions transversals del CTTI a través del correu electrònic: sol.transversals.ctti@gencat.cat. 

Destaquem

Accés al portasignatures digital

Accés restringit amb usuari i contrasenya o certificat digital. 

Data d'actualització:  17.08.2016