• Imprimeix

Registre d'entrada i sortida electrònic (S@rcat)

El S@rcat és el sistema d'informació que permet el registre d'entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya. Té com a finalitat facilitar l'exercici dels drets i interessos de la ciutadania i contribuir a la millora de l'ordre i l'eficàcia en la tramitació dels assumptes i en l'activitat administrativa general.

El registre electrònic permet l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a qualsevol administració pública per part de la ciutadania, així com dels què l'administració adreça a altres administracions o particulars.

D'aquesta manera s'aconsegueix un sistema de control i de garantia interna i externa dels documents que es presenten a l'Administració i dels documents oficials que s'envien a altres òrgans o a particulars.

El s@rcat és utilitzat per les oficines de registre dels diferents departaments i ens de la Generalitat de Catalunya, així com també les oficines de registre en les delegacions de la Generalitat ubicades fora de Catalunya.

La part de connectors és utilitzada per a totes aquelles aplicacions que s'integren amb S@rcat per fer registres d'entrada i/o sortida. També es poden consumir els serveis a través de la PICA. 

 

Promotor de la solució

Direcció General d'Atenció Ciutadana - Departament de la Presidència

Proveïdor

LotA8 - IBM

Solucions relacionades

PICA, Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)

Destaquem

Accés al s@rcat

Accés restringit amb usuari i contrasenya. 

Suport i contacte

Els usuaris del s@rcat són les oficines de registre dels diferents departaments i ens de la Generalitat de Catalunya.

  • Per demanar usuari registrador cal adreçar-se a l’administrador de registre de la vostra oficina de registre. Per a altres rols d'usuari cal contactar amb l'Àrea d'Atenció Presencial i Qualitat de la DGAC, mitjançant l'adreça de correu: ameq.presidencia@gencat.cat
  • Per a qualsevol consulta o incidència cal adreçar-se al SAU corporatiu mitjançant un dels mecanismes habituals:
  • Existeix el portal de formació adreçat als usuaris de les oficines de registre.

 

El s@rcat també es pot utilitzar per part d'altres aplicacions que necessitin fer registres d'entrada i/o sortida:

Data d'actualització:  17.08.2016