• Imprimeix

SMS certificat

La solució d'enviament massiu de SMS consisteix en una plataforma instal·lada en un centre de processament de dades de Vodafone, però accessible exclusivament des de la Generalitat. Cada divisió organitzativa de la Generalitat de Catalunya que ho sol·liciti podrà fer-ne ús.

Esquema general de la solució de missatgeria implementada

Esquema general de la solució de missatgeria implementada

La plataforma de missatgeria permet diverses formes d'enviar i rebre SMS a través de diferents interfícies, així com gestionar els permisos d'accés i consultar estadístiques d'ús: interfície web, FileSender, GroupSender, FileReader, Adaptador web service, integració a través de PICA.

 

Promotor

CTTI

Proveïdor

Lot C4 - Vodafone

 

Un missatge pot ser enviat amb certes propietats especials que permeten modificar la forma o el moment del seu lliurament, oferint als usuaris o a les aplicacions encarregades de fer els enviaments un major control sobre el procés. Un d’ells és l’SMS certificat.

Si l'entitat i l'usuari disposa dels permisos corresponents, en qualsevol enviament es podrà sol·licitar un certificat que declara que l'SMS ha estat lliurat al destinatari corresponent. Aquest certificat és emès per un tercer de confiança col·locat entre l'emissor i el receptor, i certifica tant el propi enviament com el contingut de l'SMS. L'emissió d'un certificat té cost addicional.

El mecanisme pel qual l’usuari dóna l’ordre d’emissió d’un certificat associat a aquest enviament dependrà del mètode triat per fer l'enviament. Un cop fet l'enviament, si l'SMS s’aconsegueix lliurar al dispositiu del destinatari, el sistema generarà el certificat en format PDF i aquest certificat s'emmagatzemarà a un repositori des del que l'usuari que el va sol·licitar el podrà recuperar en qualsevol moment. Els certificats es desaran en el repositori de la plataforma durant cinc anys. En el cas que l'SMS no s'entregui al dispositiu del destinatari transcorreguts cinc dies, s'emetrà un certificat negatiu on consta que l'SMS no va ser lliurat. Existeix la possibilitat de rebre un correu electrònic amb els certificats sol·licitats, un cop el sistema els ha generat. Per recuperar un certificat mitjançant aquesta modalitat cal tramitar a SAU el permís corresponent per a la bústia d’e-correu desitjada.

Hi ha diferents canals per sol·licitar l’enviament d’un SMS amb certificat: portal web, file sender, file Reader, web service.

I la recuperació i visualització del certificat emès es pot fer via el portal web de REDBOX, via correu electrònic a l’adreça indicada a tal efecte en la configuració d’usuari, o via un nou WS de manera que un B.O. el pugui invocar i obtenir el document de certificació.

Per sol·licitar un certificat associat a un enviament cal que l'entitat disposi dels permisos corresponents. Per demanar-los haurà de cursar la corresponent sol·licitud al SAU mitjançant el formulari d'aquest servei. Cal que s'habiliti a l'entitat i a l'usuari concret que ha de poder sol·licitar certificats.

Tota la documentació està disponible a la Intranet del CTTI.

 

Data d'actualització:  30.09.2016