El Centre de Competència de Mobilitat del CTTI és l’òrgan que defineix l’enfocament tecnològic de les iniciatives, estableix la normativa de desenvolupament de productes mòbils i regula el procés de contractació i desenvolupament de projectes per a dispositius mòbils.

Els objectius són:

  • Potenciar projectes amb una definició funcional centrada en el ciutadà, així com una experiència d’usuari de qualitat.
  • Assegurar la qualitat tècnica dels projectes mòbils que no s’executen segons la pauta metodològica establerta.
  • Garantir un manteniment tecnològic de les aplicacions d’acord amb l’evolució del mercat i de la informació tècnica proporcionada per les botigues d’aplicacions.
  • Gestió de les tasques de publicació d’aplicacions i la gestió de l’analítica mòbil.
  • Proporcionar indicadors que donin suport a la presa de decisions vinculades a la governança global i individual de les iniciatives mòbils de la Generalitat de Catalunya.
  • Assessorament en la conceptualització i disseny d'iniciatives mòbils, tenint present l’usuari final: considerant sempre quines són les seves necessitats, quines són les seves expectatives a l’hora de fer servir l’aplicació /servei mòbil, quins són els motius/objectius pels quals l’utilitzen i en quin context el faran servir.

 

Respecte a la mobilitat orientada a la ciutadania, d'acord amb l’Acord de Govern de 15 d’octubre de 2013, sobre els serveis mòbils de la Generalitat, correspon a la Direcció General d’Atenció Ciutadana dirigir-ne la planificació i establir criteris corporatius de servei i d’identificació visual, d’una banda, i, amb el suport tècnic del Centre de Competència de Mobilitat del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya, fer la validació tècnica i la publicació als mercats de les aplicacions mòbils de la Generalitat.

Destaquem

Serveis mòbils gencat

Web dels serveis mòbils de la Generalitat de Catalunya.

Solucions tecnològiques relacionades