• Imprimeix

Gestió de documents

Gestor documental (ARESTA)

ARESTA és la solució de gestió documental corporativa de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Permet el tractament i emmagatzematge de documents electrònics seguint les directrius establertes pel Protocol de gestió de documents electrònics i arxiu cobrint tant la fase de tramitació com la fase de vigència dels expedients electrònics.

Esquema de la solució del gestor documental corporatiu

Esquema de la solució del gestor documental corporatiu

Amb ARESTA, es dota a l'Administració d'un sistema de gestió documental corporatiu per tal de facilitar l'accés als sistemes de tramitació electrònica dels Departaments, de forma que es racionalitzen desenvolupaments i manteniments.

A més, es garanteix, de forma eficient i normalitzada, el tractament de documents electrònics, a partir del model de gestió documental (quadre de classificació funcional, tipus documental i esquemes de metadades, ...) predefinit i comú implementat en el sistema de gestió documental corporatiu.

El gestor s'adreça a sistemes de back office de gestió d'expedients dels departaments i organismes de la Generalitat que tramiten expedients electrònics i, per tant, requereixen l'emmagatzament de documents electrònics.

 

Promotor de la solució

Secretaria d’Administració i Funció Pública (SAFP) - Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Proveïdor

Lot A2 - T-Systems

 

Solució reutilitzable en mode codi lliurable (amb llicenciament proveïdor software Alfresco).

Com sol·licitar el servei

Si el vostre Departament té interès en fer ús de la plataforma de serveis de gestió documental, contacteu amb la bústia de solucions transversals del CTTI sol.transversals.ctti@gencat.cat

Consultes funcionals

Cal enviar un correu a gestordocumentalcorporatiu@gencat.cat

Documentació tècnica

 

Documentació funcional i normativa

Accés a documentació funcional (fitxes del perfil de metadades, taula de codis productors, taula de tipus documentals) i normativa disponible a la intranet de processos i administració electrònica (accés restringit).

Data d'actualització:  16.08.2016