• Imprimeix

Gestor de sortides

Serà el component de l’arquitectura corporativa d'administració electrònica, capaç de gestionar autònomament i amb caràcter transversal, les comunicacions i notificacions per qualsevol dels canals vàlids a tal efecte.

Esquema del gestor de sortides

Esquema del gestor de sortides

Es tracta doncs d'un component corporatiu que ofereix serveis de negoci a qualsevol sistema d’informació que el requereixi, actuant com un component tecnològic capaç de gestionar els fluxos de comunicació i notificació de forma autònoma.


El sistema Gestor de sortides té prevista la seva aplicació inicial en el context tributari (associat als sistemes d'informació de l'administració tributària de Catalunya), tot i que per les seves característiques es vol desenvolupar com a mòdul transversal.

 

El gestor de sortides encara no està disponible i està en procés de desenvolupament.

Data d'actualització:  12.08.2016