• Imprimeix

Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA)

Plataforma que permet l'accés a informació dels organismes de la Generalitat i altres administracions públiques i institucions (interoperabilitat), el consum de serveis comuns de tramitació que faciliten la implantació de serveis electrònics, i la integració entre els sistemes d'informació departamentals i la plataforma de tramitació corporativa, tot sota criteris d'estandardització, rapidesa, senzillesa, seguretat i legalitat.

Esquema de la solució PICA

Esquema de la solució PICA

Ofereix, de forma transversal a tots els òrgans de la Generalitat de Catalunya, serveis electrònics:

 • D'interoperabilitat i accés a dades i documents electrònics dins de l'àmbit de la Generalitat així com d'altres administracions (locals i
  estatals).
 • D'accés a mòduls comuns d’administració electrònica (registre, signatura, notificacions electròniques,...)
 • D'integració amb les prestacions que la plataforma de tramitació electrònica implementada per GSIT i PICA ofereix als Departaments per
  la publicació de tràmits electrònics a Tràmits gencat i al Canal Empresa, i la gestió de les sol·licituds realitzades per la ciutadania i les
  empreses

Aquests serveis poden ser consumits directament per les aplicacions dels òrgans de la Generalitat integrades directament al bus de serveis de la PICA, o bé a través del Portal Web d’Administració Electrònica per aquells òrgans que no disposin d’una aplicació integrada amb PICA.

 

Promotor de la solució

Secretaria d’Administració i Funció Pública (SAFP) - Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Proveïdor

LotA10 - Indra

Com integrar una aplicació amb PICA

Informació i documentació per integrar una aplicació amb PICA. 

Com ser usuari del portal web de la PICA

Informació i documentació a la intranet de processos i administració electrònica.

Proveir als departaments i organismes del conjunt de prestacions que els permetin:

 • Un accés centralitzat a serveis dinteroperabilitat, publicats en un bus, ja sigui mitjançant integració amb Backoffice o accés a través del Portal d’Administració Electrònica.
 • Un accés centralitzat als mòduls comuns d'administració electrònica, publicats en un bus, a través d’integració amb Backoffice i en alguns casos a través del Portal d’Administració Electrònica (notificacions electròniques, avisos i alertes).
 • Un accés centralitzat als serveis de la plataforma corporativa de tramitació electrònica:
  • Gestió del lliurament de sol·licituds realitzades mitjançant els portals de tramitació (OVT i Canal Empresa).
  • Comunicació al ciutadà/empresa dels apunts relatius a la gestió d’una sol·licitud de tràmit (canvis d’estat, requeriments de documentació o de pagament, ...).
  • Gestió del lliurament diferit de documents electrònics.
  • Gestió del pagament electrònic amb targeta, associat a requeriments de pagament.

 

Així mateix, oferir-los un bus de serveis transversal on els departaments i organismes puguin publicar, seguint els mateixos estàndards, serveis que puguin ser d'interès per a la resta de la Generalitat i/o altres administracions.

 

La integració d’aplicacions amb la plataforma PICA permet afegir valor als òrgans, amb una:

 • Gestió centralitzada de l’autenticació i autorització dels serveis oferts als requeridors.
 • Gestió centralitzada de les connectivitats cap als múltiples emissors dels servei.
 • Transformació de les múltiples tecnologies ofertes pels emissors a un conjunt fix de tecnologies que facilitin l’accés a les aplicacions de la Generalitat.
 • Transformació i simplificació de serveis d’alta complexitat.
 • Adaptació a les necessitats dels departaments tant de consum online (ciutadà/empresa/empleat públic es manté a l’espera de resposta) com de lots massius per a processos planificats.
 • Deixant traça dels consums tal i com marca la vigent normativa tècnica estatal de protocols d’intermediació.
 • Accés al Portal Web d’Administració Electrònica per tal que aquells departaments que tecnològicament no tinguin integrades les seves aplicacions al bus de serveis de la PICA, puguin gaudir també dels serveis oferts per la PICA tant d’Interoperabilitat, com de serveis comuns i de tramitació.


Com a solució transversal, la PICA ofereix també un conjunt de serveis que en gaudeixen tots els departaments que fan ús de la solució tecnològica:

 • Monitorització 24x7 de gran part dels serveis publicats al bus per tal de notificar als requeridors en cas d’un mal funcionament dels mateixos.
 • Suport tècnic i funcional als departaments tant per accedir als serveis publicats a través d’aplicacions integrades al bus com als empleats públics que en fan un ús manual a través del Portal d’Administració Electrònica.
 • Coordinació amb els emissors dels serveis finals per a la gestió de canvis i indisponibilitats per tal de que generin el mínim impacte als consumidors de la Generalitat.
 • Suport a tots els òrgans Emissors per a la publicació dels seus serveis a la PICA des d’un punt de vista funcional i tècnic.

 

Data d'actualització:  12.08.2016