• Imprimeix

Control econòmic i financer: informes de la Sindicatura de Comptes i d'auditoria

Des d'aquesta pàgina podeu accedir a les auditories internes i als informes de la Sindicatura de Comptes.