• Imprimeix

Representació sindical

En compliment del que disposa la Llei de l'Estatut dels treballadors, el CTTI té constituït el comitè d'empresa. No té alliberats sindicals.